2020 YTY’ye Hangi Konular Dâhil?

Korona virüs salgını nedeniyle 2020 YKS sınavları ertelendi. YÖK tarafından yapılan açıklamaya göre, sınav tarihleri 25 ve 26 Temmuz 2020. İlk oturumu 25 Haziran’da yapılacak olan sınavın diğer iki oturumu ise 26 Temmuz günü yapılacak. Sınav öncesinin korona önlemleri için okulların kapalı olduğu zamana denk gelmesi ve eğitimin online olarak devam etmesi beraberinde sınavda çıkacak konularla ilgili tartışmaları da getirmiştir.

Yeni yapılan açıklamaya göre lisedeki dört senelik müfredatla ilgili belirleme şu şekilde. 9. sınıf, 10. sınıf ve 11. sınıf derslerinin tamamı sınava dâhil edildi. Yani bu sınıfların her iki dönemi de sınavda sorulacak. Ama 12. sınıfla ilgili bir değişiklik yapıldı. Bu senenin sadece ilk dönemi sınava dâhil edildi. İkinci dönemi ise sınav müfredatından çıkarıldı. 12. sınıfın ilk dönemi konuları arasında ise şunlar yer alıyor.

Türk Dili ve Edebiyatı Sınav Konuları

  1. sınıfın ilk dönemindeki Türk Dili ve Edebiyatı konuları arasında Türk Edebiyatına Giriş, Edebiyat ve Felsefe Arasındaki İlişki, Edebiyat, Spikoloji ve Psikiyatri ilişkisi, Dilin Tarihi İçerisinde Onu Etkileyen Faktörler, İlk Sözlükten İtibaren Türkçenin Önemli Sözlükleri, Kelimede, Hikâyede, Şiirde, Romanda Anlam, Tiyatro, Deneme ve Söylev yer alıyor.

Matematik Konuları

  1. sınıfın ilk döneminin Matematik konuları arasında ise, Bilinçli Tüketici Aritmetiği, Köklü ve Üslü İfadeler, Logaritma ve Üstel Fonksiyon, Eşitsizlikler ve Logaritmik Denklemler, Gerçek Sayı Dizileri, İki Kat Açı ve Toplam-Fark Formülleri, Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler ve Trigonometrik Denklemler bulunuyor.

Fizik Konuları

  1. sınıfın ilk döneminin Fizik dersi konuları ise, Çemberse ve Düzgün Çemberse Hareket, Dönerek Öteleme Hareketi, Açısal Momentum Kütle ve Çekim Kuvveti Kepler Kanunları, Basit Harmonik Hareket, Dalga Mekaniği ve Dalgalarda Kırılım müfredat konularıdır. Bu konulara ek olarak Doppler ve Girişim Olayı, Elektromanyetik Dalgalar, Radyoaktivite ve Atom Fiziğine Giriş, Atom Kavramının Gelişimi, Evrenin Oluşumu ve Büyük Patlama, Modern Fizik ve Radyoaktivite de önemli konulardır. Öğrencilerin alması gereken diğer konular ise Kuantum Fiziğine Giriş ve Özel Görelilik, Fotoelektrik Olayı, Compton Saçılması, De Broglie Dalga Boyu, Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları, Görüntüleme Teknolojileri, Yarı İletkenler ve Süper İletkenlerdir.

Kimya Sınav Konuları

Anorganik ve Organik Bileşikler Basit Formül ve Molekül Formülü, Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler Elektrot Potansiyelleri, Kimyasallardan Elektrik Üretimi Elektroliz Korozyon Karbon Kimyasına Giriş önemli konulardır. Bunlara ek olarak Kimya ve Elektrik İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı,  Karbon Lewis Formülleri, Hibritleşme-Molekül Geometrileri konuları Kimya bölümünün konularını oluşturuyor.

 

 

Biyoloji Konuları

Genden Proteine Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi, Genetik Şifre ve Protein Sentezi, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Canlılık ve Enerji ve Fotosentez konuları Biyoloji bölümünün konularını oluşturuyor.

Geometri Konuları

Trigonometri, Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formüleri, Trigonometrik Denklemler Dönüşümler, Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler, Analitik Geometri, Çemberin Analitik İncelenmesi, Geometri Temel Düzey Konuları, Çevre, Alan ve Hacim Ölçme, Küre ve Silindir, Katı Cisimler gibi konularda Geometriden çıkacak olan 12. sınıf ilk dönem konuları.

Coğrafya Konuları

Doğal ve Beşeri Sistemler, Göç ve Sanayileşme Olguları, İşlevsel Bölgeler, Bölgesel Kalkınma Bölgeleri, Ulaşım ve Ticaret Sistemi, Ticaret Yolları, Turizm Potansiyeli, Kıta ve Okyanusların Konumsal Önemi, Ülkelerin Konumu önemli konulardır. Bunların yanında diğer sınav konuları ise Jeopolitik Konumun Önemi, Jeopolitik Bölgeler, Kültür ve Kültürel Bağlar, Teknolojik Gelişmelerin Kültür ve Ekonomi Üzerindeki Etkileri konuları da sınavda çıkacak olan Coğrafya konularıdır.

 

 

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.